Kontakt informacije

 

Mega-markt d.o.o. Mostar

Mega-markt SARAJEVO

Muje Pašića bb
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Centrala: +387 36 513 910,
Računovodstvo: +387 36 513 920,
Fax: +387 36 513 929 ili +387 36 513 936,

Hypermarkt
Telefon: +387 36 513 917
e-mail: info@megamarkt.net

Odjel odjeće i baby opreme
Telefon: +387 36 513 914
e-mail: majda.suta@megamarkt.net, amila@megamarkt.net

Odjel audio,video i kompjuterske opreme
Telefon: +387 36 513 913
e-mail: emin@megamarkt.net

Restoran Megapolis
Telefon: +387 36 513 912
e-mail: amra@megamarkt.net

Caffe – slastičarna
Telefon: +387 36 513 958
e-mail: amra@megamarkt.net

Svadbeni salon
Telefon: +387 61 474 694

Računovodstvo
Telefon: +387 36 513 920
e-mail: mediha@megamarkt.net

Marketing
Telefon: +387 36 513 917
e-mail: majda@megamarkt.net

Poslovna jedinica 1
Kranjčevićeva 15
Tel: 033 206 588
Kontakt osoba: Ismeta Bektašević
e-mail: kranjceviceva@megamarkt.net

Poslovna jedinica 4
Pofalići – Humska 18
Tel: 033 652 190
Kontakt osoba: Fatima Šurković
e-mail: pofalici@megamarkt.net

Poslovna jedinica 6
Alipašino – Trg solidarnosti 3
Tel: 033 466 171
Kontakt osoba: Adnan Granulo, Rusmira Đunović
e-mail: alipasino@megamarkt.net

Centrala
Humska 27
Tel: 033 610-814 Fax: 033 610 815
Kontakt osoba: Dijana Elpez, Merisa Hasanović
e-mail: dijana@megamarkt.net

Magacin Sarajevo
Tel: 033 714 065
Fax: 033 714 066
Kontakt osoba: Sejo Granulo
e-mail: sejo@megamarkt.net

Dodatne informacije i
DOWNLOAD dokumenata

Društvo je registrovano kod Kantonalnog suda u Mostaru
Broj rješenja: Tt-O-642/06 (PDF 164 kb)

Identifikacioni broj: 4227446400001 (PDF 154 kb)

PDV broj: 227446400001 (PDF 160 kb)

Žiro računi:
Volksbank BH d.d.: 140-201-001-190-48-90
NLB Tuzlanska Banka: 132-731-0310-335-333
UniCredit Zagrebačka Banka: 338-100-225-501-5088
BBI BH BANK d.d.: 141-701-000-237-3017